نقشه سایت

چنان که در ادامه خواهید دید، محتوای سایت به چهار حوزه‌ی اصلی پژوهشی زیر طبقه‌بندی شده است:

۱- ماهیت جهان

۲- جهان و طراحی

۳- حیات و تکامل

۴- ذهن و آگاهی

مباحث هرکدام از این حوزه‌ها در سه شاخه‌ی اصلی طرح و بررسی شده است.

۱- ماهیت جهان

۱-۱- چرا جهان وجود دارد؟

۲-۱- آغاز جهان

۳-۱- قوانین طبیعت

۲- جهان و طراحی

۱-۲- نظریه‌ی طراحی هوشمندانه

۲-۲- تنظیم دقیق جهان

۳-۲- اصل کیهان شناختی انسان‌مداری

۳- حیات و تکامل

۱-۳- نظریه‌ی تکامل و خلقت‌گرایی

۲-۳- حیات: تصادف یا طراحی

۳-۳- پیچیدگی‌های کاهش‌ناپذیر

۴- ذهن و آگاهی

۱-۴- مغز و آگاهی

۲-۴- تجربه‌های نزدیک به مرگ

۳-۴- حیات پس از مرگ

سرفصل اصلی زیرمجموعه
ماهیت جهان ۱- چرا جهان وجود دارد؟
۲- آغاز جهان
۳- قوانین طبیعت
جهان و طراحی ۱- نظریه‌ی طراحی هوشمندانه
۲- تنظیم دقیق جهان
۳- اصل کیهان‌شناختی انسان‌مداری
حیات و تکامل ۱-  نظریه‌ی تکامل و خلقت‌گرایی
۲- حیات: تصادف یا طراحی
۳- پیچیدگی‌های کاهش‌ناپذیر
ذهن و آگاهی ۱-  مغز و آگاهی
۲-  تجربه‌های نزدیک به مرگ
۳-  حیات پس از مرگ

مباحث دوازده‌گانه که در جدول یک نمایش داده شده است، در هشت قالب به شرح زیر در سایت ارایه می‌شود:

۱- مقاله: شامل مطالب تفصیلی در شاخه‌ی مورد بحث که یا از مقالات منتشرشده در مجلات و سایت‌های علمی معتبر انتخاب و ترجمه شده‌اند و یا فصل مستقلی از یک کتاب هستند.

۲- یادداشت: شامل مطالب کوتاه‌تر و متنوع‌تر مانند یادداشت‌های کوتاه علمی، تاریخچه‌ی فشرده‌ی یک موضوع علمی، نقل قول از دانشمندان، بازنشر بخش‌های مهم از برخی کتاب‌ها، طرح پرسش یا نکته‌ای علمی و . . . خواهد بود.

۳- پرونده: مجموعه مطالبی درباره‌ی یک موضوع یا یک شخصیت علمی.

۴- گفت‌وگو: مصاحبه‌های علمی با دانشمندان.

۵- خبر و گزارش: اخبار علمی یا گزارش گردهمایی‌های علمی.

۶- دانش‌نامه: به منظور آشنایی با اصطلاحات و کلید واژه‌های به کار رفته در محتواهای علمی سایت و نیز درک عمیق‌تر از مباحث طرح‌شده، به تدریج فرهنگ واژگان تخصصی ارایه و در این بخش جمع آوری خواهد شد.

۷- رسانه: محل جمع‌آوری فایل‌های صوتی و فیلمهای علمی.

۸- پیشنهاد: معرفی کتاب‌های منتشرشده اصلی یا ترجمه شده. کتاب‌های ترجمه نشده که در این بخش معرفی می‌شوند می‌توانند برای مترجمان علاقه‌مند به این حوزه، پیشنهادهایی برای ترجمه محسوب شوند. همچنین معرفی فیلم‌های مستند و داستانی مرتبط با موضوعات سایت.

دکمه بازگشت به بالا