درباره‌ی ما

ما از مسیر زندگی‌کردن با جهان مواجه می‌شویم. از این‌ رو به نظر می‌رسد ماهیت جهان و انسان برای ما بنیادی‌ترین مفاهیم هستی باشند. درک عمیق جهان و نسبت انسان با چنین جهانی در گرو پاسخ به پرسش‌هایی است که اغلب اساسی‌ترین پرسش‌های انسان تلقی می‌شوند. چرا جهان وجود دارد؟ چرا ما در جهان وجود داریم؟ آیا پیدایش ما و جهان تصادفی بوده یا محصول طرحی هوشمندانه است؟ آیا هویت ما صرفا مادی است یا بخش از آن غیرمادی است؟ آیا مرگ پایان زندگی است؟

یافتن پاسخ برای این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست، از این رو اهمیت دارد که ما را در یافتن پاسخ‌ برای پرسش‌هایی کاربردی‌تر کمک می‌کنند. پرسش‌هایی مانند: آیا زندگی معنا دارد؟ اگر معنا دارد چه چیز به آن معنا می‌بخشد؟ اگر پوچ و بی‌معنا است، چه‌گونه می‌توان حیات خود را با زیستی پوچ سازگار کرد؟ آیا مرگ پایان قطعی انسان است؟ اگر مرگ پایان ما باشد، چه‌گونه باید زندگی کرد؟ اگر حیاتی پس از مرگ باشد، باز، چه‌گونه باید زندگی کرد؟ این پرسش‌ها همواره با پیشرفت دانش و تفکر بشر، ژرف‌تر و غنی‌تر شده‌اند و متناسب با ژرفای خود پاسخ‌های تازه‌تری طلبیده‌اند.

سایت «ما و جهان» می‌کوشد با طرح این پرسش‌ها و نیز بازتاب کوشش‌هایی که از منظر دانش تجربی جدید، علوم محض و نیز علوم انسانی برای پاسخ به آن‌ها صورت گرفته است، گامی در راه گسترش و پویایی چنین مباحثی در فضای علمی جامعه بردارد.
سایت «ما و جهان» زیرمجموعه‌ای از انتشارت پارسیک بوده و محتوای آن زیر نظر شورای عالی سایت تهیه و منتشرمی‌شود. بدیهی است انتشار هر اثر در سایت لزوما به مفهوم موافقت اعضای شورا با محتوای آن نیست.

 اعضای شورای عالی سایت:
۱-میثم توکلی بینا، کارشناسی مخابرات از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد فلسفه‌ی علم از دانشگاه صنعتی شریف، دکترای فلسفه‌ی دین از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و عضو هیأت علمی موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران.
۲-زینب خدایی، دکترای زیست شناسی از هایدلبرگ آلمان.
۳-سید محمد امین محمدی، کارشناسی الکترونیک و کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
۴- شهریار غریب‌زاده، دانشیار بیوالکتریک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات علمی وابسته‌ی پژوهشکده‌ی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی.

دبیر تحریریه:
ریحانه بی‌آزاران، کارشناس فلسفه‌ی غرب از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد فلسفه‌ی دین از دانشگاه علامه طباطبایی.

ویراستار:
پانیذ هدایتی

دکمه بازگشت به بالا