چرا جهان وجود دارد

نام کتاب: چرا طبیعت قانون دارد؟

سال انتشار: چاپ دوم زمستان ۹۷

قطع: رقعی

۱۴۴ صفحه/  ۲۲۰۰۰ تومان

+  هزینه‌ی ارسال

درباره‌ی محصول:

مجموعه‌ی ما و جهان می‌کوشد با تکیه بر دانش تجربی نوین، علوم محض و علوم‌ انسانی جدید، در قالب کتاب‌هایی مستقل به بنیادی‌ترین پرسش‌های ما درباره‌ی انسان و جهان بپردازد؛ پرسش‌هایی که اغلب نقاط تماس علم، فلسفه و دین بوده‌اند. گرچه رویکرد این مجموعه بررسی علمی پرسش‌ها است، با این حال به دلیل مشترک بودن قلمرو چنین مباحثی با حوزه‌های فلسفه و دین، در پاره‌ای موارد طرح منظرهای فلسفی و دینی به این مقولات برای نویسندگان اجتناب‌ناپذیر بوده است. با توجه به تازگی طرح چنین مباحثی در فضای فکری و فلسفی جامعه‌ی ما از یک سو، و از سوی دیگر اشتیاق نسل جوان امروز به دانستن و آگاهی از جغرافیای چنین مباحثی در عرصه‌های علمی جهان، امیدواریم انتشار این مجموعه و سایر آثاری در این زمینه، به رشد و شکوفایی خرد علمی جامعه‌ی ما کمک کند.

این مجموعه در ده عنوان کلی طراحی شده و کوشش شده است برای هر یک از عنوان‌ها مجموعه‌ای از بهترین و جدیدترین مقالات انتخاب و ترجمه شود. عنوان‌های این مجموعه از این قرارند:

۱ـ چراجهان وجود دارد؟

۲ـ آغاز جهان

۳ـ چرا طبیعت قانون دارد؟

۴ـ جهان و تنظیم دقیق

۵ـ ما و جهان‌های موازی

۶ـ پیدایش جهان: تصادف یا طراحی هوشمندانه

۷ـ تکامل‌گرایی و امکان تبیین حیات

۸ـ حیات و حیات هوشمند

۹ـ ذهن و آگاهی

۱۰ـ زندگی پس از مرگ

این مجموعه به پیشنهاد دفتر مطالعات علم و دین (موازی) طراحی و تدوین شده و با هم­کاری انتشارات پارسیک به تدریج منتشر خواهد شد.

در جلد سوم این مجموعه با عنوان «چرا طبیعت قانون دارد؟» مقالات زیر را می‌خوانید:

قوانین طبیعت/ بید راندل                                                                       

قوانین طبیعت چه هستند؟/ پل دیویس                                                      

چرا جهان به این شکل وجود دارد؟/ پل دیویس                                          

چرا جهان کار می‌کند؟/ هوارد ون تیل                                                     

سرشت قوانین فیزیک و دوستدار حیات بودنِ رازآلودشان/ پل دیویس            

قوانین طبیعت، منبع نامعلوم/ دنیس اوربای                                    

چه کسی قوانین طبیعت را ساخت؟/ ماریان فریبرجر

برای تهیه‌ی این کتاب با روابط عمومی انتشارات پارسیک (۰۲۱۴۴۰۰۴۳۲۱) تماس حاصل فرمایید.