چرا جهان وجود دارد

نام کتاب: چرا جهان وجود دارد؟

سال انتشار: چاپ دوم زمستان ۹۷

قطع: رقعی

۹۲ صفحه/  ۱۵۰۰۰ تومان

+  هزینه‌ی ارسال

درباره‌ی محصول:

مجموعه‌ی ما و جهان می‌کوشد با تکیه بر دانش تجربی نوین، علوم محض و علوم‌ انسانی جدید، در قالب کتاب‌هایی مستقل به بنیادی‌ترین پرسش‌های ما درباره‌ی انسان و جهان بپردازد؛ پرسش‌هایی که اغلب نقاط تماس علم، فلسفه و دین بوده‌اند. گرچه رویکرد این مجموعه بررسی علمی پرسش‌ها است، با این حال به دلیل مشترک بودن قلمرو چنین مباحثی با حوزه‌های فلسفه و دین، در پاره‌ای موارد طرح منظرهای فلسفی و دینی به این مقولات برای نویسندگان اجتناب‌ناپذیر بوده است. با توجه به تازگی طرح چنین مباحثی در فضای فکری و فلسفی جامعه‌ی ما از یک سو، و از سوی دیگر اشتیاق نسل جوان امروز به دانستن و آگاهی از جغرافیای چنین مباحثی در عرصه‌های علمی جهان، امیدواریم انتشار این مجموعه و سایر آثاری در این زمینه، به رشد و شکوفایی خرد علمی جامعه‌ی ما کمک کند.

این مجموعه در ده عنوان کلی طراحی شده و کوشش شده است برای هر یک از عنوان‌ها مجموعه‌ای از بهترین و جدیدترین مقالات انتخاب و ترجمه شود. عنوان‌های این مجموعه از این قرارند:

۱ـ چراجهان وجود دارد؟

۲ـ آغاز جهان

۳ـ چرا طبیعت قانون دارد؟

۴ـ جهان و تنظیم دقیق

۵ـ ما و جهان‌های موازی

۶ـ پیدایش جهان: تصادف یا طراحی هوشمندانه

۷ـ تکامل‌گرایی و امکان تبیین حیات

۸ـ حیات و حیات هوشمند

۹ـ ذهن و آگاهی

۱۰ـ زندگی پس از مرگ

این مجموعه به پیشنهاد دفتر مطالعات علم و دین (موازی) طراحی و تدوین شده و با هم­کاری انتشارات پارسیک به تدریج منتشر خواهد شد.

در جلد نخست این مجموعه با عنوان «چرا جهان وجود دارد؟» مقالات زیر را می‌خوانید:

چرا جهانی وجود دارد؟/ پل دیویس

چرا چیزی؟ چرا این؟/ درک پارفیت

فهم پرسش/ تایرون گلدشمیت

آیا جهان ناهاری مجانی است؟/ پل دیویس

چرا این جهان وجود دارد؟/ شان کرول

برای تهیه‌ی این کتاب با روابط عمومی انتشارات پارسیک (۰۲۱۴۴۰۰۴۳۲۱) تماس حاصل فرمایید.