ما و جهان‌های موازی

نام کتاب: ما و جهان‌های موازی

نویسندهراجر وایت، مارتین ریس، دیوید ملور، ویکتور استنجر، دان پیج

مترجم: وحید تقی‌پور

سال انتشار: ۱۳۹۸

قطع: رقعی

۱۴۴ صفحه/  ۳۲۰۰۰ تومان

+  هزینه‌ی ارسال

درباره‌ی محصول:

مجموعه‌ی ما و جهان می‌کوشد با تکیه بر دانش تجربی نوین، علوم محض و علوم‌ انسانی جدید، در قالب کتاب‌هایی مستقل به بنیادی‌ترین پرسش‌های ما درباره‌ی انسان و جهان بپردازد؛ پرسش‌هایی که اغلب نقاط تماس علم، فلسفه و دین بوده‌اند. گرچه رویکرد این مجموعه بررسی علمی پرسش‌ها است، با این حال به دلیل مشترک بودن قلمرو چنین مباحثی با حوزه‌های فلسفه و دین، در پاره‌ای موارد طرح منظرهای فلسفی و دینی به این مقولات برای نویسندگان اجتناب‌ناپذیر بوده است. با توجه به تازگی طرح چنین مباحثی در فضای فکری و فلسفی جامعه‌ی ما از یک سو، و از سوی دیگر اشتیاق نسل جوان امروز به دانستن و آگاهی از جغرافیای چنین مباحثی در عرصه‌های علمی جهان، امیدواریم انتشار این مجموعه و سایر آثاری در این زمینه، به رشد و شکوفایی خرد علمی جامعه‌ی ما کمک کند.
این مجموعه در ده عنوان کلی طراحی شده و کوشش شده است برای هر یک از عنوان‌ها مجموعه‌ای از بهترین و جدیدترین مقالات انتخاب و ترجمه شود. عنوان‌های این مجموعه از این قرارند:
۱ـ چراجهان وجود دارد؟
۲ـ آغاز جهان
۳ـ چرا طبیعت قانون دارد؟
۴ـ جهان و تنظیم دقیق
۵ـ ما و جهان‌های موازی
۶ـ پیدایش جهان: تصادف یا طراحی هوشمندانه
۷ـ تکامل‌گرایی و امکان تبیین حیات
۸ـ حیات و حیات هوشمند
۹ـ ذهن و آگاهی
۱۰ـ زندگی پس از مرگ

برای تهیه‌ی این کتاب‌ها با روابط عمومی انتشارات پارسیک (۰۲۱۴۴۰۰۴۳۲۱) تماس حاصل فرمایید.